Obsługa techniczna

  • Stały nadzór nad stanem technicznym nieruchomości,
  • Zlecania obowiązkowych przeglądów technicznych,
  • Zlecanie zabezpieczania, usuwania awarii i wykonywania napraw,
  • Nadzór nad wykonawcami prac i egzekwowanie zapisów umów,
  • Dbałość o stałe dostarczanie mediów do nieruchomości,
  • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku,
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku w tym książki obiektu budowlanego