Obsługa finansowo-księgowa

  • Przygotowywanie propozycji rocznych planów finansowo-gospodarczych,
  • Kalkulacja, naliczanie i rozliczanie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
  • Prowadzenie rozliczeń księgowych,
  • Rozliczanie zaliczek z tytułu mediów indywidualnych,
  • Nadzorowanie terminowości dokonywanych wpłat,
  • Windykacja opłat należnych wspólnocie,
  • Prowadzenie rozliczeń z usługodawcami